HAZ TU DONATIVO Y COLABORA CON ESTE PROYECTO
Mediante transferencia bancaria (Kutxabank) o Bizum
IBAN:
ES14 2095 0009 88 5060146567
BIC:
BASKES2BXXX
Bizum - donación solidaria (04077)


Titularidad: Asociación Bizitegi, por una sociedad sin exclusiones
Por favor, al efectuar su aportación identifique su nombre y apellidos, DNI y provincia/territorio de residencia a los solos efectos de cumplimentar el Modelo 182 de donaciones recibidas y poder reflejar la correspondiente deducción en IRPF.
Si no lo hace al realizar su aportación, hágalo, por favor, antes del 15 de enero de 2022 (a través del email: bizitegi@bizitegi.org) para poder ser incluido en dicho Modelo en tiempo y forma (enero 2022, respecto a aportaciones 2021)

---

EGIN ZURE EKARPENA ETA LAGUNDU PROIEKTU HONETAN
Banku-transferentzia bidez (Kutxabank) edo Bizumen bidez.
IBAN:
ES14 2095 0009 88 5060146567
BIC:
BASKES2BXXX
Bizum - dohaintza solidarioa (04077)


Titulartasuna: Bizitegi elkartea, bazterturik gabeko gizarterantz
Mesedez, ekarpena egitean, idatzi zure izen-abizenak, NAN zenbakia eta zein probintzia/lurralde duzun bizileku, 182 eredua (jasotako dohaintzena) bete eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarako agiria egin ahal izateko.
Ekarpena egiteko unean egin ezean, 2022ko urtarrilaren 15a baino lehen egin, mesedez, bizitegi@bizitegi.org helbidera idatzita, garaiz egin ahal izateko (2021eko ekarpenei dagokien ziurtagiria 2022ko urtarrila bukatu baino lehen egin behar da).No hay ningún evento disponible para inscribirse en estos momentos.

Momentu hontan ez dago ekitaldirik izena emateko.